•  Ik wil informatie
  •  Bel mij
  • Deel deze pagina:
Bedankt voor uw informatie aanvraag, wij nemen zsm contact met u op.
Vraag ons gerust om informatie. Vul het onderstaande formulier in en klik op de verstuur knop.
Bedankt voor uw aanvraag, wij zullen u zsm terug bellen.
Vraag ons gerust om u terug te bellen. Vul het onderstaande formulier in en klik op de verstuur knop.

Beter geen isolatie, dan het wettelijk minimum

Dennis van Leeuwen

Bouwen en verbouwen voor de lol?

Wat beoogt u te bereiken met nieuwbouw, met renovatie of vervanging? Waarschijnlijk dat u of uw opdrachtgever (gebouwgebruiker) eenmalig het project uit voert / laat uitvoeren en dat u dan weer voor jaren klaar bent, want gebouwen zijn geen corebusiness voor de gebouwgebruiker, maar nodig om de corebusiness te kunnen bedrijven.

Dus als er tijd besteed moet worden aan een verhuizing, uitbreiding, renovatie of ander huisvestingsproject, dan is dat een noodzakelijk kwaad, dus graag eenmalig. Iedereen zal willen voorkomen dat na afloop van een project binnen kortere tijd dan beoogt een volgend project uitgevoerd moet worden om het gebouw up-to-date te houden. “We zijn net klaar.”

Wettelijk minimum, de norm?

Nu zijn er natuurlijk wettelijke minimum eisen gesteld aan de energetische kwaliteit van gebouwen. Uiteraard voor nieuwbouw, maar denk ook aan het ‘minimale C-label’ voor bestaande kantoren in 2023. Mogelijk een minimaal A-label voor bestaande kantoren in 2030. Het minimale B-label voor woningcorporaties. En mogelijk volgen er ook voor andere gebouwfuncties minimale labelklassen voor bestaande gebouwen.

Tot 1 juli 2020 gelden maximale eisen voor het energieverbruik van nieuwbouw. Vanaf 1 juli 2020 wordt dat aangepast naar 3 BENG-eisen: een maximaal toegestane warmtevraag, een maximaal toegestaan energieverbruik en een minimaal percentage duurzame opwekking. Andere bepalingsmethode, andere indicatoren, andere getallen waar de uitkomsten aan moeten voldoen. Maar energetisch weer wat beter dan het huidige wettelijke minimum. Maar tot wanneer geldt dat aanstaande nieuwe wettelijke minimum voor de energetische kwaliteit van nieuwbouw? Die worden in de loop der tijd ongetwijfeld verder aangescherpt. En uw huidige nieuwbouw? Die blijft toch zoals hij is? Ja, in principe wel, want dat project dat u uitvoert, was beoogt om voorlopig weer klaar te zijn en verder te kunnen met de corebusiness van uw onderneming.

Gevolg is dus dat uw gebouw eerst voldoet aan de wettelijk minimum eisen voor nieuwbouw. Maar maakt u zich gerust zorgen: na verloop van jaren is de nieuwbouw kwaliteit van uw gebouw alweer ingehaald door nieuwe wettelijke minimale eisen.

Worst case scenario

Ik hoop niet dat u nu aan het bouwen bent zoals dat nu gebruikelijk is: een gebouw dat precies voldoet aan het wettelijk minimum: een gebouw met het maximaal toegestane energieverbruik.

Ik hoop met deze column niet uw enthousiasme voor uw nieuwbouwproject te bederven, maar: het gebouw dat nu wordt gebouwd, is na 1 juli 2020 alweer verouderd. Uw nieuwbouw voldoet binnen het jaar al niet meer aan de dan geldende wettelijke eisen voor nieuwbouw.

Beter geen isolatie dan het wettelijk minimum

Het lastige van ‘geen isolatie’ is dat u geen omgevingsvergunning krijgt. Het goede van géén isolatie is dat u over een paar jaar vrij gemakkelijk uw gebouw tegen acceptabele kosten drastisch kan verbeteren wat opnieuw een prima financiële rentabiliteit oplevert.

Het lastige van de huidige ‘wettelijk minimale energieprestatie’ is dat het verder verbeteren in de praktijk complex is, daardoor duur en omdat met het huidige wettelijk minimum het energieverbruik al drastisch lager is dan zonder isolatie, is de financiële besparing van verbetering aanzienlijk kleiner, waardoor uw volgende project onrendabel is. En wat doet u dan? Geen project? En daarmee achter lopen op het nieuwe wettelijk minimum voor nieuwbouw? Ja, dat is momenteel inderdaad op zo’n moment de logische keuze.

Dus sarcastisch gezegd: Bouwt u toch een gebouw dat binnen een jaar niet meer aan de wettelijk minimum eisen voor nieuwbouw voldoet, doe het dan goed: zet nu een gebouw neer zonder isolatie, zodat het volgende project (waarmee het gebouw up-to-date wordt gemaakt) voldoende rendabel is.

Energieprestatie klaar voor de verre toekomst

Eénmalig een project uitvoeren. Dat was toch de bedoeling? Eén keer een project en dan jaaaren niet meer. Uw gebouw blijft decennia lang, nog langer, staan. Waarom dan genoegen nemen met het huidig wettelijk minimum, terwijl iedereen weet dat het wettelijk minimum steeds wat verder aangescherpt zal worden.

Waarom dan vandaag niet bouwen, waarmee de warmtevraag écht minimaliseert, het energieverbruik écht minimaliseert en het resterende energieverbruik volledig duurzaam wordt opgewekt?

Waarom een gebouw (laten) bouwen met de máximaal toegestane warmtevraag? Met het máximaal toegestane energieverbruik? En met mínimaal vereiste duurzame opwekking?

Dus beter maximale isolatie, dan het wettelijk minimum

Beter minimale warmtevraag in plaats van het toegestane maximum, beter minimaal energieverbruik in plaats van het toegestane maximum en beter maximale duurzame opwekking in plaats van het wettelijk minimum. Zo heeft u de komende decennia zo min mogelijk kopzorgen aan het gebouw van waaruit u uw corebusiness met volle aandacht kunt bedrijven.

Meijer E&M helpt u graag bij het maken van de juiste keuzes.