OD, RUD, Gemeenten

 

Ontwikkelingen

Er wordt zo vaak genoemd dat de techniek zich razendsnel ontwikkeld. Maar ook het takenpakket van Omgevings- en Reginonale Uitvoeringsdiensten neemt de laatste tijd een enorme vlucht.

Vanuit de nationale overheid, Europese wetgeving en Gemeenten met een groeide ambitie in duurzaamheid krijgen ODs en RUDs een steeds breder takenpakket en wordt van het vertrouwde takenpakket verlangd dat het strikter en massaler wordt uitgevoerd.

Werkdruk en -ervaring

Geen wonder dat ODs en RUDs mankracht te kort komen. En van de beschikbare mankracht, wordt kennis verlangd van een breed aantal onderwerpen. Veiligheid, bodem- en luchtverontreiniging, geluid en ja, nu moeten we ook écht wat met energie. Maar ik heb onvoldoende kennis om argumenten van de ondernemer te beoordelen. En geen tijd om die kennis op te zoeken.

De oplossing

Meijer E&M helpt ODs en RUDs met zowel tijd als kennis. Wij kunnen u bergen met tijd besparen, door bedrijfsbezoeken uit te voeren. Door onze decennia lange ervaring kunnen wij in no-time beoordelen of een ondernemer een compliment, stimulans of handhaving verdient.

Voor de Diensten die dit oordeel zelf willen kunnen vellen, biedt Energy-Academy een groot aantal trainingen aan: herkenning van de Erkende Maatregelen, specifieke technische onderwerpen, begeleiding om effectieve energiecontroles uit te voeren of beoordeling van energieadviezen die voor een inrichting zijn opgesteld?

U bepaalt onze inbreng

U bepaalt welke werkwijze het beste past, welke ambitie heeft uw opdrachtgever en uiteraard de omvang van onze inbreng.

Informatieplicht Energiebesparing

Geldt de informatieplicht energiebesparing ook voor u? Als uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas verbruikt, heeft u mogelijk een informatieplicht energiebesparing. De informatieplicht energiebesparing valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. U kunt via dit stappenplan achterhalen of uw onderneming onder […]

lees meer »
Multi benchmarking

Monitoringsopties voor meerdere huisvestingslocaties.

lees meer »
Energie besparingsonderzoek

Meijer heeft al bij meer dan 2.000 bedrijven een energieonderzoek uitgevoerd.

lees meer »
BENG bouwadvies

Energie-efficiency volgens eisen Bijna Energie Neutrale Gebouwen wordt verplicht.

lees meer »
Helpdesk technische know how

Up-to-date technische know how op afroep

lees meer »
Duurzaam Beheer en Onderhoud – Controle

Zonder investering veel verspilling voorkomen. Duurzaam Beheer en Onderhoud (DBO).

lees meer »
Variantenstudie bij vervanging

Duidelijk inzicht welke keuze voor uw bedrijf het meeste rendement opbrengt.

lees meer »
Beoordelen onderzoeksrapport

Meijer E&M ondersteunt OD’s en RUD’s, omdat het voor hen praktisch onmogelijk is om alle ontwikkelingen op het vlak van energie en milieu bij te houden.

lees meer »
Gezond binnenklimaat scan

U wilt een gezond binnenklimaat voor uw medewerkers. Is het huidige klimaat wel gezond? Waarom zijn er klachten?

lees meer »
Uw technische kennis up-to-date

Een bijspijkercursus om weer helemaal up-to-date te zijn met uw infomatie

lees meer »
Learning-On-The-Job

Learning-on-the-job resulteert in nog beter energie-advieswerk.

lees meer »
Energiemanagement ISO 50001

Energiemanagement volgens de systematiek ISO 50001 zorgt voor een continue verbetering van de energie-efficiency.

lees meer »
Schrijven van publicaties

Kennis delen in klare taal.

lees meer »