Grote bedrijven

Grote ondernemingen, grote verbruiken

Dat grote ondernemingen veel energie verbruiken is logisch. Maar waar stappen zijn er nu nodig, om dat verbruik verder te verlagen? En welke impact heeft dat en welke investering is daarvoor nodig?

De schoorsteen moet blijven roken, figuurlijk dan

Inmiddels staat bij (vrijwel) iedere grote onderneming energie wel op de agenda. Soms wat hoger, soms wat later. Soms al tientallen jaren, soms nog maar kort. Het is een feit dat de overheid steeds strengere eisen stelt op gebied van milieu en energie. En terecht, want een gezonde leefomgeving voor ons nageslacht staat op het spel. Terwijl aandeelhouders en het personeel een gezonde organisatie eisen.

Verder

Maar met bovenstaande gegeven, kan iedereen verder: welk rendement vragen aandeelhouders en investeerders? De overheid eist dat u investeringen doet om het energieverbruik te verminderen die minimaal 20% rendement opleveren.  Zo streng is de overheid dus eigenlijk niet.

En doordat de technieken om energie te besparen zich blijven ontwikkelen, komen er bij iedere onderneming telkens weer nieuwe mogelijkheden om economisch (zeer) rendabele en maatschappelijk (zeer) verantwoorde maatregelen te treffen. Ongeacht de maatregelen die al dan niet in het verleden al zijn uitgevoerd.

Maar hoe?

Meijer E&M ondersteunt met mankracht, kennis, advies en monitoring bij de stappen die nu genomen dienen te worden. En welke stappen dat binnen uw organisatie zijn? Ook daar komen we samen uit!

Informatieplicht Energiebesparing

Geldt de informatieplicht energiebesparing ook voor u? Als uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas verbruikt, heeft u mogelijk een informatieplicht energiebesparing. De informatieplicht energiebesparing valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. U kunt via dit stappenplan achterhalen of uw onderneming onder […]

lees meer »
Multi benchmarking

Monitoringsopties voor meerdere huisvestingslocaties.

lees meer »
Energieverbruik één locatie

Monitoringsopties voor een locatie

lees meer »
Energiemonitoring; Multi-site organisaties

Een torenhoge energierekening, als totaal voor een groot aantal gebouwen? Energy-Online Multi-site biedt overzicht.

lees meer »
Benchmarking

Vrijwel alle gebouwgebruikers / bewoners denken dat ze zuinig omgaan met energie. Benchmarking opent de ogen: Dat blijkt namelijk vaak tegen te vallen.

lees meer »
Energy Efficiency Directive ( EED )

Grote bedrijven zijn verplicht (EU wetgeving) iedere 4 jaar een EED op te laten stellen.

lees meer »
Energie besparingsonderzoek

Meijer heeft al bij meer dan 2.000 bedrijven een energieonderzoek uitgevoerd.

lees meer »
BENG bouwadvies

Energie-efficiency volgens eisen Bijna Energie Neutrale Gebouwen wordt verplicht.

lees meer »
Geen verspilling, maar (gratis!) hergebruik

Voorkom onnodig gebruik op de ene plek, terwijl deze elders nuttig gebruikt kan worden.

lees meer »
Begeleiding tot realisatie

Van idee naar een werkelijke besparing en hoe deze te borgen.

lees meer »
Helpdesk technische know how

Up-to-date technische know how op afroep

lees meer »
Variantenstudie bij vervanging

Duidelijk inzicht welke keuze voor uw bedrijf het meeste rendement opbrengt.

lees meer »
Gezond binnenklimaat scan

U wilt een gezond binnenklimaat voor uw medewerkers. Is het huidige klimaat wel gezond? Waarom zijn er klachten?

lees meer »
Uw technische kennis up-to-date

Een bijspijkercursus om weer helemaal up-to-date te zijn met uw infomatie

lees meer »
Energiemanagement ISO 50001

Energiemanagement volgens de systematiek ISO 50001 zorgt voor een continue verbetering van de energie-efficiency.

lees meer »
Afval Preventie cardle-to-cradle

Ook reductie van de hoeveelheid afval en het scheiden van de verschillende soorten afval vermindert onze belasting van het milieu.

lees meer »
EIA-aanvraag verzorgen

Uw Energie Investerings Aftrek (EIA) in beeld gebracht.

lees meer »