Midden & Klein Bedrijf

Ieder zijn vak

Nederland kent de meest uiteenlopende bedrijven. De meeste zijn MKB-ers, veelal met hun eigen specialisatie. Alle werkzaamheden die onder staffuncties vallen, worden uitgevoerd door een select aantal medewerkers met vaak de eigenaar aan het roer, die het bedrijf begonnen is, dankzij de kennis van zijn of haar product.

Offertes en facturen moeten worden gemaakt, andere facturen en de salarissen betaald. En om de productie door te laten gaan zijn ook bestellingen en aansturing van personeel nodig. En het liefst, om ook in de toekomst brood op de plank te houden kan het geen kwaad de producten en processen te blijven verbeteren.

En tot slot, moeten we (Meijer E&M is ook MKB-er) voldoen aan wet- en regelgeving en blijken we opeens verplicht om te investeren in energie besparende maatregelen, die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Energie? Dat zit in productieapparatuur, verlichting of klimatisering? Weet u het?

En daar helpen wij bij

U heeft kennis van uw producten en productieprocessen. Al te veel tijd gaat op aan andere noodzakelijke werkzaamheden. En energiebesparing? Dat vergt een investering. We doen hetgeen ons goed dunkt. Maar verder?

Bij vrijwel alle MKB-bedrijven, is `energie` één van de vele `dingetjes erbij` en daar is tot nu toe weinig tijd voor vrij gemaakt. Dat houden we zo. Als eerste zijn er een hele reeks Quick Wins op te noemen, die ongetwijfeld deels ook bij u nog mogelijk zijn.

Welke terugverdientijd of rentabiliteit vindt u acceptabel?

De overheid kan van u eisen dat u alle maatregelen uitvoert die zich in 5 jaar of minder terugverdienen. Is dat een horizon die wel erg ver weg ligt? Laten we het anders verwoorden: een terugverdientijd van 5 jaar of minder, komt overeen met een rendement van 20% of meer

Quick Wins: energierekening snel en drastisch omlaag

Waarschijnlijk bent u tevreden over de installateur die uw verwarming, ventilatiesysteem en koeling onderhoudt. U heeft het altijd voldoende warm. De koeling doet het altijd als u hem aan wilt zetten. En de luchtbehandelingskast? Daar worden regelmatig nieuwe filters in geplaatst. Ook om de instellingen hoeft u zich niet druk te maken! En daar blijkt het in de praktijk in 95% van de gevallen fout te gaan… Verwarming blijft ook op zomerse dagen aan. In het weekend wordt op kantoor een minimum temperatuur gehandhaafd van 18°C. En de ventilatie draait 24/7.

Na uitvoering van de Quick Wins gaat uw energierekening meestal met tientallen procenten omlaag. Daarmee creëert u budget voor maatregelen die wel een investering vragen. En dan blijkt energiebesparing opeens heel lucratief te zijn!

Uw aanpak

Ook Meijer E&M is een van de MKB-ers die zijn vak verstaat. Neem contact met ons op, om vrijblijvend te bespreken met welke dienstverlening u het meest geholpen bent.

Informatieplicht Energiebesparing

Geldt de informatieplicht energiebesparing ook voor u? Als uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas verbruikt, heeft u mogelijk een informatieplicht energiebesparing. De informatieplicht energiebesparing valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. U kunt via dit stappenplan achterhalen of uw onderneming onder […]

lees meer »
Energieverbruik één locatie

Monitoringsopties voor een locatie

lees meer »
Benchmarking

Vrijwel alle gebouwgebruikers / bewoners denken dat ze zuinig omgaan met energie. Benchmarking opent de ogen: Dat blijkt namelijk vaak tegen te vallen.

lees meer »
Energie besparingsonderzoek

Meijer heeft al bij meer dan 2.000 bedrijven een energieonderzoek uitgevoerd.

lees meer »
Erkende maatregellijsten (EML)

Erkende MaatregelLijsten (EML) Een lijst van energiebesparende maatregelen die, in uw branche altijd rendabel zijn, dat zijn de “erkende maatregellijsten”.  Heeft uw organisaties alle maatregelen genomen die op de erkende maatregellijsten (EML) staan, dan is voldaan aan de wettelijke eisen vanuit het Activiteitenbesluit. LET OP: elke branche heeft een eigen erkende maatregellijst. Wat betekent dit […]

lees meer »
Quickscan

Een overzicht van de belangrijkste rendabele energiebesparende maatregelen.

lees meer »
Geen verspilling, maar (gratis!) hergebruik

Voorkom onnodig gebruik op de ene plek, terwijl deze elders nuttig gebruikt kan worden.

lees meer »
Begeleiding tot realisatie

Van idee naar een werkelijke besparing en hoe deze te borgen.

lees meer »
Zonnepanelen SDE subsidie

Door dalende productiekosten van de zonnepanelen en steeds hoger wordende rendementen wordt het ‘zelf stroom opwekken’ steeds interessanter.

lees meer »
Variantenstudie bij vervanging

Duidelijk inzicht welke keuze voor uw bedrijf het meeste rendement opbrengt.

lees meer »
Gezond binnenklimaat scan

U wilt een gezond binnenklimaat voor uw medewerkers. Is het huidige klimaat wel gezond? Waarom zijn er klachten?

lees meer »
EPA-cursussen

Meijer E&M is ook actief betrokken bij de Cito-examens. Uw docent is zelf ook gediplomeerd, voor Woningbouw, Utiliteitsbouw, zowel bestaande bouw als nieuwbouw.

lees meer »
Uw technische kennis up-to-date

Een bijspijkercursus om weer helemaal up-to-date te zijn met uw infomatie

lees meer »
EIA-aanvraag verzorgen

Uw Energie Investerings Aftrek (EIA) in beeld gebracht.

lees meer »