•  Ik wil informatie
  •  Bel mij
  • Deel deze pagina:
Bedankt voor uw informatie aanvraag, wij nemen zsm contact met u op.
Vraag ons gerust om informatie. Vul het onderstaande formulier in en klik op de verstuur knop.
Bedankt voor uw aanvraag, wij zullen u zsm terug bellen.
Vraag ons gerust om u terug te bellen. Vul het onderstaande formulier in en klik op de verstuur knop.

€ 300 vaste belastingteruggave verhogen

Dennis van Leeuwen

Over onze energierekening weten ‘we’ (wij Nederlanders) meestal maar bar weinig: ik doe zo zuinig mogelijk, maar toch is hij (te) hoog. En wat we ook meestal wel weten: een heel groot deel van de rekening betreft energiebelasting die door de overheid in rekening wordt gebracht.

Energiebelasting en compensatie daarvan

Maar weet u ook dat er tegenover die energiebelasting ook een belastingvermindering staat? Jaarlijks krijgt u (iedere elektriciteitsaansluiting) ruim € 300 terug. De tarieven vindt u hier, bij de belastingdienst. Een vast bedrag, ongeacht uw verbruik.

Inmiddels is de energiebelasting een reguliere inkomstenpost van onze nationale overheid. Net als de aardgasinkomsten uit Groningen, wegenbelasting, inkomstenbelasting, omzetbelasting etc, etc.
Onze Tweede Kamer bepaalt de hoogte van de overheidsuitgaven en daarmee ook de benodigde inkomsten. Gaan op het ene vlak de inkomsten omlaag, dan moeten ze elders omhoog, of de uitgaven omlaag.

Hoge verbruiksafhankelijke energiekosten stimuleren besparingen

Is er misschien (nota bene met de huidige systematiek) een eenvoudige wijze om kostenneutraal energiebesparing van de grond te krijgen? Als we nu eens de energiebelasting (die per kWh elektriciteit en per m3 gas in rekening wordt gebracht) opschroeven en ter compensatie daarvan de belastingvermindering eveneens opschroeven? Op basis van de variabele kosten ben ik dan duurder uit, maar dat wordt (gemiddeld over Nederland) ongedaan gemaakt door de vaste vermindering. Daardoor levert iedere besparing een hoger financieel voordeel, dan in de huidige situatie. Investeringen worden daardoor financieel (nog) interessanter.

Ik ben er van overtuigd: als wij grotere invloed hebben op onze eigen portemonnee, dan gaan we de invloed gebruiken.

En ja: een dalend verbruik levert dan weer lagere inkomsten op voor onze overheid. Maar anderzijds: als de overheid minder inkomsten van ons krijgt, dan hebben wij meer geld om aan andere zaken te besteden. Investeringen in energie besparing gaan omhoog, want die investeringen leveren steeds meer op. Laten we de komende decennia gebruiken om te investeren in onze eigen lastenverlaging: investeren in besparingen. Besparingen op energie. De energie die we niet verbruiken, hoeven we ook niet te betalen.

Twee wegen naar duurzaamheid

Aan het begin van de komende decennia (nu dus!) staan we voor de keuze: investeren we vooral in duurzame opwekking van ons huidig consumptiegedrag, of investeren we vooral in het verlagen van onze energieconsumptie? Bij die eerste optie doen we (als BV Nederland) een enorme investering, waarbij de individuele gebouwgebruikers maandelijks een forse energierekening blijven aftikken. Terwijl we bij die tweede optie de investering (vroeg of wat later) weer terugverdienen.

En ja: we staan voor een dusdanig grote opgave, dat we geen van beide wegen kunnen uitsluiten, maar welke weg verdient volgens u de nadruk?

Lage EB voor grootverbruikers

De keuze om grote bedrijven een lager EB-tarief te gunnen is gebeurd om te voorkomen dat deze grote werkgevers naar het buitenland verkassen. Deze tijd gaan er regelmatig weer stemmen op, om ook de grote vervuilers zwaarder te belasten. Of dat een exodus van grote werkgevers oplevert, durf ik niet te voorspellen. Maar wat zou er gebeuren als we deze bedrijven nu ook zouden opschepen met hoge verbruiksafhankelijke tarieven, plus een hoge vaste (onafhankelijk van de hoogte van het energieverbruik) belastingvermindering? Die vaste belastingvermindering zou gebaseerd kunnen worden op verschillende factoren, waaronder de zwaarte van de aansluiting of per schijf van de EB een vast bedrag voor de vermindering vast stellen. Ook tegemoetkoming in heel andere belastingen is wellicht mogelijk. De multinationals zullen de afweging maken in welk land alle kosten bij elkaar (denk ook aan loonkosten) het meest gunstig is. Hoge EB is met andere factoren te compenseren.

CO2-emmissies meewegen in Energie Belasting

Terug naar vorige eeuw? Toen we de Regulerende Energie Belasting hadden? Hoge EB voor kolenstroom en lage EB voor windenergie. Dat zou zomaar kunnen bijdragen dat klanten de kolenstroom links laten liggen (of juist rechts, in het politieke spectrum?). Maar wat te doen met ‘sjoemel stroom’? De energiebedrijven die groene stroom uit het buitenland inkopen, daar certificaten bij krijgen om aan te tonen dat het groen is? Een methode die op papier toch goed zou moeten werken, maar die in de praktijk niet / nauwelijks tot CO2-reductie leiden, omdat er veel te veel emissierechten in omloop zijn. Hoe vergelijken we de milieubelasting van kolenstroom met nucleaire energie? Ik ben bang dat die lobby nog wel een paar jaar gaat duren, voordat er spijkers met koppen worden geslagen. En die tijd? Die hebben we niet!