Meijer in de media

Inzicht in energieverbruik met datalogger – OD IJmond

De datalogger. Hét instrument waarmee Omgevingsdienst IJmond bedrijven en instellingen inzicht geeft in hun energieverbruik, door te meten of de klimaatinstallatie en ventilatie goed ingesteld staan. Verwarmt en koelt hij op de juiste tijden? En op de juiste temperatuur? Gaat hij ’s nachts wel uit? Omgevingsdienst IJmond zet momenteel 14 dataloggers in om bij bedrijven in hun werkgebied deze metingen uit te voeren. Kosteloos voor de bedrijven, met het verzoek aan de eigenaar of gebouwbeheerder om, indien nodig, direct aanpassingen te doen door de installaties juist te laten inregelen. Dit zorgt direct voor milieuwinst en tot wel 30% besparing op de energierekening. Lees het hele artikel hier.


Adviseur ook thuis actief voor Platform Energietransitie Delft

Onze collega Dennis van Leeuwen zet zich niet alleen in voor verlaging van het energieverbruik bij onze zakelijke klanten. Hij realiseert ook thuis in Delft een (extreem) laag energieverbruik. Platform Energietransitie Delft en Belangenvereniging Heel Tanthof Delft wilden Dennis’ thuissituatie als voorbeeld aan andere Delftenaren laten zien. Dat leverde dit filmpje op:


Omgevings Dienst IJmond faciliteert Duurzaam Beheer & Onderhoud bij bedrijven

OD IJmond is niet alleen bevoegd gezag om naleving van milieuwetgeving (waaronder uitvoering van energie besparende maatregelen) af te dwingen. OD IJmond faciliteert ondernemers bij het stoppen van veel voorkomende verspilling.

Dat doen ze met behulp van onze Installatie Check-UP: voorkom verspilling met Duurzaam Beheer & Onderhoud.


Energie besparen GreenBiz IJmond:
eerst laag hangend fruit,
daarna Energiepositief

Meijer E&M mag helpen om op bedrijventerrein De Pijp in Beverwijk energie te besparen en De Pijp energiepositief te maken. Erna Hilbers (OD IJmond) refereert aan onze Installatie Check-UP: voorkom verspilling met Duurzaam Beheer & Onderhoud.

Wij zijn blij met de duurzame relatie die we hebben met onder andere OD IJmond.


De toon maakt de muziek.

Er is veel te doen over het ‘beoogde verbod op cv-ketels’. Maar hoe zouden de reacties zijn geweest als dezelfde boodschap anders was opgeschreven: “Wij steken onze nek uit om ervoor te zorgen dat er in 2021 niemand meer een cv-ketel wil kopen, maar dat iedereen een veel beter alternatief aanschaft!” De letterlijke tekst luidt: “Naast een pleidooi voor de invoering van een rendementseis, zijn in dit manifest toezeggingen opgenomen van de betrokken partijen rondom het verbeteren van hybride verwarmingssystemen, all-electric warmtepompen, uitbreiden van warmtenetten en/of het versnellen van de adoptie daarvan.” Dat had de hoofdboodschap moeten zijn! Het gehele manifest staat hier.


Installateurs: verkoop wat extra tijd en bespaar bakken energie bij klanten

Energiegids.nl: Energie besparen met inregelen klimaatinstallatie

“De inregeling van klimaatinstallaties is vaak niet afgestemd op het gebruik en de behoefte. Er is een oplossing voor dit probleem: biedt bij de inspectie van de ketel ook meteen een inspectie van de installatie aan. Voor een klein extra bedrag – de installateur is er toch al – krijgt de gebouweigenaar dan veel besparing en comfort.” Lees het gehele artikel hier.

Meijer E&M verhuurt dataloggers, waarmee op een aantal plaatsen aan de klimaatinstallatie ieder kwartier de temperaturen worden geregistreerd. De temperatuurmetingen zijn via een inlogaccount via internet in te zien: blijft de cv-installatie doorstoken, terwijl iedereen al naar huis is? Start de verwarming eerder als het buiten kouder wordt en pas minder vroeg als de buitentemperatuur oploopt? Varieert de aanvoertemperatuur op basis van de warmtevraag? Hoe functioneert de vorstbeveiliging? Blijft de verwarming in het weekend volledig uit?

Meer informatie over Installatie Check-UP vindt u hier.


Hé baas, doe eens wat aan dat binnenklimaat

‘Wat niet weet, wat niet deert’ ? Vergeet het maar! Opnieuw wordt vastgesteld dat het binnenklimaat de productiviteit  sterk beïnvloed. Hoe is dat bij u op het werk? Meijer E&M beschikt over meetapparatuur om ten eerste vast te stellen hoe beroerd het bij u is. Ten tweede beschikken wij over de capaciteiten om aan te wijzen wat er verbeterd moet worden.

Lees hier verder hoe wij u graag verder helpen.


Bron - EnergieVastgoed office-buildingsEnergieVastgoed

EnergieVastgoed schrijft over de actualisering van verbruikskengetallen, waarbij onze publicatie van 7 jaar eerder nog altijd “een bruikbaar overzicht van kengetallen” blijkt te zijn. Zo doen wij het graag: informatie praktisch toepasbaar ontsluiten voor onze opdrachtgevers. Wij zien het als een groot compliment, dat onze publicatie in een snel veranderende wereld ook 7 jaar na dato nog altijd als waardevol wordt beoordeeld. Lees hier het artikel.


DSC08816

NPO Nieuwsuur

Het NPO-programma nieuwsuur heeft Piet Meijer geïnterviewd over regeringsbeleid op het gebied van klimaatverandering.

De boodschap van Piet Meijer: De CO2-concentratie in de atmosfeer is de afgelopen decennia enorm gestegen. Die stijging moeten we een halt toe roepen. Het leuke is dat dit vrijwel altijd op een financieel zeer rendabele manier kan. Maar door onwetendheid wordt (te) vaak niet of verkeerd gehandeld.

Meijer E&M  toont in de dagelijkse adviespraktijk aan dat People, Planet en Profit prima hand in hand kunnen gaan.