Onze missie en visie

Missie : SAM_5744-02Missie

Door de grotere milieubelasting en de steeds omvangrijker wordende wereldbevolking is het noodzakelijk zorgvuldig met de aarde en haar natuurlijke reserves om te gaan. Ons hoogste doel is een maatschappij die het milieu niet belast.

Ambitie

De best mogelijke energie- en milieuadvisering leveren tegen een daarvoor goede prijs. Dit realiseren we door binnen het bureau met gedreven professionals resultaat gericht samen te werken. Meijer Energie- & Milieumanagement wil, als onafhankelijk adviesbureau, een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van een maatschappij die het milieu zo weinig mogelijk belast

Werkwijze

Alle middelen (technische, organisatorische en gedrags-beïnvloeding) te doorgronden en deze kennis beschikbaar te stellen voor onze klanten. Door goed kennismanagement wordt de informatie ontsloten en bereikt de klant op een professionele en oprechte manier. Dit komt tot uiting in de volgende diensten: auditing, advisering, voorlichting, training, monitoring en inhoudelijke- en procedurele ondersteuning.

Visie

Wij richten ons op het geven van zakelijke en doelgerichte no-nonsense adviezen. De relatie met onze opdrachtgevers is eerlijk en duurzaam. In onze werkzaamheden onderscheiden wij ons door het continu updaten van onze zeer brede kennis (technische- organisatorische- gedragsmaatregelen). Verworven kennis wordt systematisch vastgelegd. Informatie gaat daardoor niet verloren en is op elk moment beschikbaar is voor onze klanten. Kennisvergroting en bewustwording is een blijvend resultaat van onze advisering.

Wij richten ons hierbij op bedrijven, overheid en non-profit organisaties. Onze advisering richt zich op alle niveaus binnen een organisatie en is daarom altijd “op maat”. Daarin wordt perfectie nagestreefd.