•  Ik wil informatie
  •  Bel mij
  • Deel deze pagina:
Bedankt voor uw informatie aanvraag, wij nemen zsm contact met u op.
Vraag ons gerust om informatie. Vul het onderstaande formulier in en klik op de verstuur knop.
Bedankt voor uw aanvraag, wij zullen u zsm terug bellen.
Vraag ons gerust om u terug te bellen. Vul het onderstaande formulier in en klik op de verstuur knop.

Bouwdossier EPA Nieuwbouw Utiliteit

E-Label_dossier 1Het ontwerp is goed

Alle nieuwbouw moet voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, ook op het gebied van energie, milieu en duurzaamheid. Al deze eisen worden uiteindelijk vastgelegd in het ontwerp en bestek.

Vertrouwen is goed, controle is beter

Nieuw is dat bij de realisatie van nieuwbouw gecontroleerd moet worden of de uitvoering ook daadwerkelijk plaats vindt zoals in het bestek is vastgelegd. Natuurlijk zijn er gedurende de bouwfase redenen om af te wijken van het ontwerp. Maar wie beoordeelt wat de gevolgen zullen zijn voor het energieverbruik?

Om bij oplevering de geleverde kwaliteit aan te tonen, wordt het ‘Nieuwbouw Label’ opgesteld. Daartoe is een bouwdossier noodzakelijk, omdat de plaatsing van bijvoorbeeld isolatie achteraf niet meer valt te beoordelen. In het bouwdossier moet worden bewezen dat er is gebouwd, zoals in de EPC- / EPG-berekening is opgegeven. Als er geen goed bouwdossier is, die voldoet aan de wettelijk gestelde eisen, kan het gebouw, hoe energiezuinig ook gerealiseerd, nooit een goed energielabel krijgen.

Wat betekent dit voor u?

Tijdens het bouwproces moeten er foto’s worden gemaakt en ‘bewijsstukken’ worden verzameld. Dat kan de aannemer doen of de opdrachtgever, maar wilt u zeker zijn van goede uitvoering van dit nieuwe stukje werk, dan kiest u ervoor om dit aan ons uit te besteden.

Het officieel afmelden van het EPN-U-label (Energie Prestatie Nieuwbouw Utiliteit) moet worden gedaan door een gecertificeerd bedrijf. Wij verzorgen hierin ook opleiding en trainingen, dus wij weten precies hoe u een zo goed mogelijk energielabel krijgt.

Meijer E&M is dé expert

Eén van de eerste gediplomeerde EPN-adviseurs in Nederland is adviseur bij Meijer E&M. Daarnaast zijn wij mede-opstellers van het CITO-examen dat aankomende adviseurs toetst, voordat zij het certificaat krijgen om een EPN-label te mogen afgeven. Ook op het gebied van afgifte van EPN-labels is Meijer E&M dus vooraanstaand.

Informatieplicht Energiebesparing

Geldt de informatieplicht energiebesparing ook voor u? Als uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas verbruikt, heeft u mogelijk een informatieplicht energiebesparing. De informatieplicht energiebesparing valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. U kunt via dit stappenplan achterhalen of uw onderneming onder […]

lees meer »
BENG bouwadvies

Energie-efficiency volgens eisen Bijna Energie Neutrale Gebouwen wordt verplicht.

lees meer »
Geen verspilling, maar (gratis!) hergebruik

Voorkom onnodig gebruik op de ene plek, terwijl deze elders nuttig gebruikt kan worden.

lees meer »
Begeleiding tot realisatie

Van idee naar een werkelijke besparing en hoe deze te borgen.

lees meer »
Zonnepanelen SDE subsidie

Door dalende productiekosten van de zonnepanelen en steeds hoger wordende rendementen wordt het ‘zelf stroom opwekken’ steeds interessanter.

lees meer »
Helpdesk technische know how

Up-to-date technische know how op afroep

lees meer »
Duurzaam Beheer en Onderhoud – Controle

Zonder investering veel verspilling voorkomen. Duurzaam Beheer en Onderhoud (DBO).

lees meer »
Variantenstudie bij vervanging

Duidelijk inzicht welke keuze voor uw bedrijf het meeste rendement opbrengt.

lees meer »
EIA-aanvraag verzorgen

Uw Energie Investerings Aftrek (EIA) in beeld gebracht.

lees meer »
Schrijven van publicaties

Kennis delen in klare taal.

lees meer »