•  Ik wil informatie
 •  Bel mij
 • Deel deze pagina:
Bedankt voor uw informatie aanvraag, wij nemen zsm contact met u op.
Vraag ons gerust om informatie. Vul het onderstaande formulier in en klik op de verstuur knop.
Bedankt voor uw aanvraag, wij zullen u zsm terug bellen.
Vraag ons gerust om u terug te bellen. Vul het onderstaande formulier in en klik op de verstuur knop.

Energiemanagement ISO 50001

Energie-efficiency en gedrag

Het energiegebruik en de energiekosten van uw organisatie kunnen verlaagd worden door het invoeren van ISO 50001. Energiemanagement, ook wel energiezorg genoemd.

ISO 50001

Deze internationale norm voor energiemanagement-systemen, creëert energie-bewustzijn binnen alle lagen van de organisatie op basis van een gedetailleerd inzicht in het energieverbruik en het gebruik ervan. Constant wordt gedacht en gehandeld volgens de ‘Plan-Do-Check-Act’ cyclus waardoor continue de terugdring van energiegebruik wordt gerealiseerd. In de praktijk betekent dat:

 • beleid maken,
 • acties plannen,
 • maatregelen uitvoeren,
 • resultaten controleren en op basis daarvan nieuw beleid maken.

If you can measure it, you can manage it

De basis voor juiste energiemanagement ligt bij een goed monitoringsysteem, dat voldoende inzicht geeft in het energiegebruik en dat u ondersteunt bij integraal energiebeheer door automatisch melding te maken van afwijkingen. Onze Energy-Online.nl biedt u deze mogelijkheden.
Meijer E&M faciliteert organisaties bij het invoeren en onderhouden van hun op maat gemaakte energiemanagementsysteem en controleert via jaarlijkse audits of aan de verplichtingen wordt voldaan.

ISO 50001 kan ingezet worden in het kader van:

• Meer Jaren Afspraken (MJA3) waarin energiemanagement verplicht is.Energiezorg
• Energie-audits conform de EED (Energy Efficiency Directive). Uw organisatie krijgt dan vrijstelling voor de energie-audit
• Of gewoon voor het minimaliseren van het energieverbruik van de organisatie.

Ontwikkeling en Onderdelen van een energiemanagementsysteem

Binnen uw organisatie zal de ‘Plan-Do-Check-Act’ cyclus vorm gegeven worden binnen de werkwijze zoals nu binnen uw bedrijf gebruikelijk is. Het systeem moet dienen als ondersteuning en niet als een administratieve last. In het managementsysteem worden minimaal de volgende zaken vastgelegd: beleidsverklaring, registratiesystemen, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden.

Totstandkoming

In 5 bijeenkomsten kunnen wij ISO 50001 invoeren. Onze adviseur zal initiëren, stimuleren, bijsturen en zal tevens functioneren als penvoerder. Alle afspraken en procedures worden systematisch en gestructureerd in een kwaliteitshandboek vastgelegd.

De bijeenkomsten hebben o.a. de volgende thema’s:

 • In kaart brengen huidige sleutelfiguren energie, bestaande procedures en voorschriften
 • Invullen matrix, eerste aanzet tot procedures
 • Beschrijving van monitorings- en registratiesystemen
 • Opstellen concept beleidsverklaring en concept procedures
 • Vast stellen kwaliteitshandboek en invullen van functionarissen
 • Energiebesparingsdoelen

Wij bieden u aan:

 • Uitvoering van een energieonderzoek
 • Ondersteuning bij het opzetten van de ISO 50001 energiemanagementsysteem
 • Jaarlijkse audit van het energiemanagementsysteem

 

Wij zorgen met onze jarenlange ervaring gegarandeerd voor energie- en kostenbesparing in uw organisatie. Heeft uw organisatie de ISO 14001 norm voor milieumanagement? De ISO 50001-norm is wat betreft opzet vergelijkbaar dit maakt het mogelijk om het energiemanagementsysteem te integreren in het milieumanagementsysteem. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden om ISO 50001 ook in uw bedrijf te integreren.

Multi benchmarking

Monitoringsopties voor meerdere huisvestingslocaties.

lees meer »
Energieverbruik één locatie

Monitoringsopties voor een locatie

lees meer »
Energiemonitoring; Multi-site organisaties

Een torenhoge energierekening, als totaal voor een groot aantal gebouwen? Energy-Online Multi-site biedt overzicht.

lees meer »
Benchmarking

Vrijwel alle gebouwgebruikers / bewoners denken dat ze zuinig omgaan met energie. Benchmarking opent de ogen: Dat blijkt namelijk vaak tegen te vallen.

lees meer »
Energy Efficiency Directive ( EED )

Grote bedrijven zijn verplicht (EU wetgeving) iedere 4 jaar een EED op te laten stellen.

lees meer »
Energie besparingsonderzoek

Meijer heeft al bij meer dan 2.000 bedrijven een energieonderzoek uitgevoerd.

lees meer »
Quickscan

Een overzicht van de belangrijkste rendabele energiebesparende maatregelen.

lees meer »
BENG bouwadvies

Energie-efficiency volgens eisen Bijna Energie Neutrale Gebouwen wordt verplicht.

lees meer »
Begeleiding tot realisatie

Van idee naar een werkelijke besparing en hoe deze te borgen.

lees meer »
Zonnepanelen SDE subsidie

Door dalende productiekosten van de zonnepanelen en steeds hoger wordende rendementen wordt het ‘zelf stroom opwekken’ steeds interessanter.

lees meer »
Helpdesk technische know how

Up-to-date technische know how op afroep

lees meer »
Duurzaam Beheer en Onderhoud – Controle

Zonder investering veel verspilling voorkomen. Duurzaam Beheer en Onderhoud (DBO).

lees meer »
Gezond binnenklimaat scan

U wilt een gezond binnenklimaat voor uw medewerkers. Is het huidige klimaat wel gezond? Waarom zijn er klachten?

lees meer »
Uw technische kennis up-to-date

Een bijspijkercursus om weer helemaal up-to-date te zijn met uw infomatie

lees meer »
Schrijven van publicaties

Kennis delen in klare taal.

lees meer »