•  Ik wil informatie
  •  Bel mij
  • Deel deze pagina:
Bedankt voor uw informatie aanvraag, wij nemen zsm contact met u op.
Vraag ons gerust om informatie. Vul het onderstaande formulier in en klik op de verstuur knop.
Bedankt voor uw aanvraag, wij zullen u zsm terug bellen.
Vraag ons gerust om u terug te bellen. Vul het onderstaande formulier in en klik op de verstuur knop.

Erkende maatregellijsten (EML)

Erkende MaatregelLijsten (EML)

Een lijst van energiebesparende maatregelen die, in uw branche altijd rendabel zijn, dat zijn de “erkende maatregellijsten”.  Heeft uw organisaties alle maatregelen genomen die op de erkende maatregellijsten (EML) staan, dan is voldaan aan de wettelijke eisen vanuit het Activiteitenbesluit. LET OP: elke branche heeft een eigen erkende maatregellijst.

Wat betekent dit voor u?

Elk bedrijf die in de afgelopen 3 jaar, in enig jaar, meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) heeft verbruikt is volgens de wetgeving (het Activiteitenbesluit) wettelijk verplicht deze maatregelen uitgevoerd te hebben.

Meijer Energie- en Milieumanagement kan in uw bedrijf controleren of uw organisatie voldoet aan alle maatregelen van de EML. U krijgt een rapportage van ons waarin van alle maatregelen is aangegeven of u ze nog moet toepassen of niet. Als alle maatregelen zijn uitgevoerd, voldoet uw onderneming aan de verplichtingen van de overheid in het kader van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit.

Geen EML, dan een energieonderzoek.

Als u deze maatregelen niet neemt, dan heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om te eisen dat u een energieonderzoek laat uitvoeren. In dit energieonderzoek moeten dan alle maatregelen staan die een terugverdientijd hebben, korter dan vijf jaar. Vervolgens dient u aan te geven in welk jaar u deze maatregelen gaat uitvoeren. Dit heet het PvA (Plan van Aanpak) soms ook wel EEP (Energie Efficiency Plan) genoemd. Op basis van uw PvA kan het bevoegd gezag volgens controles bij uw bedrijf gaan uitvoeren en hierop gaan handhaven.

Informatieplicht Energiebesparing

Geldt de informatieplicht energiebesparing ook voor u? Als uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas verbruikt, heeft u mogelijk een informatieplicht energiebesparing. De informatieplicht energiebesparing valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. U kunt via dit stappenplan achterhalen of uw onderneming onder […]

lees meer »
Energieverbruik één locatie

Monitoringsopties voor een locatie

lees meer »
Benchmarking

Vrijwel alle gebouwgebruikers / bewoners denken dat ze zuinig omgaan met energie. Benchmarking opent de ogen: Dat blijkt namelijk vaak tegen te vallen.

lees meer »
Energie besparingsonderzoek

Meijer heeft al bij meer dan 2.000 bedrijven een energieonderzoek uitgevoerd.

lees meer »
Quickscan

Een overzicht van de belangrijkste rendabele energiebesparende maatregelen.

lees meer »
Geen verspilling, maar (gratis!) hergebruik

Voorkom onnodig gebruik op de ene plek, terwijl deze elders nuttig gebruikt kan worden.

lees meer »
Begeleiding tot realisatie

Van idee naar een werkelijke besparing en hoe deze te borgen.

lees meer »
Zonnepanelen SDE subsidie

Door dalende productiekosten van de zonnepanelen en steeds hoger wordende rendementen wordt het ‘zelf stroom opwekken’ steeds interessanter.

lees meer »
Variantenstudie bij vervanging

Duidelijk inzicht welke keuze voor uw bedrijf het meeste rendement opbrengt.

lees meer »
Gezond binnenklimaat scan

U wilt een gezond binnenklimaat voor uw medewerkers. Is het huidige klimaat wel gezond? Waarom zijn er klachten?

lees meer »
EPA-cursussen

Meijer E&M is ook actief betrokken bij de Cito-examens. Uw docent is zelf ook gediplomeerd, voor Woningbouw, Utiliteitsbouw, zowel bestaande bouw als nieuwbouw.

lees meer »
Uw technische kennis up-to-date

Een bijspijkercursus om weer helemaal up-to-date te zijn met uw infomatie

lees meer »
EIA-aanvraag verzorgen

Uw Energie Investerings Aftrek (EIA) in beeld gebracht.

lees meer »