•  Ik wil informatie
  •  Bel mij
  • Deel deze pagina:
Bedankt voor uw informatie aanvraag, wij nemen zsm contact met u op.
Vraag ons gerust om informatie. Vul het onderstaande formulier in en klik op de verstuur knop.
Bedankt voor uw aanvraag, wij zullen u zsm terug bellen.
Vraag ons gerust om u terug te bellen. Vul het onderstaande formulier in en klik op de verstuur knop.

Learning-On-The-Job

praktijk TOJVan theorie naar praktijk

Van het leerboekje en de theorie naar de praktijk; dat is vaak een erg grote stap. Door ‘learning-on-the-job’ leert u, in uw eigen praktijk, ‘de theorie’ te vertalen naar ‘uw dagelijkse werk’.

U moet regelmatig situaties ter plekke beoordelen. Dan is het vaak moeilijk om in één inventarisatieronde het grote apparaat of een hele productiewijze te doorgronden en de besparingsmogelijkheden (waarvan u de theorie wel kent) te herkennen. Het gevolg is dat er niet voldoende inhoudelijke vragen gesteld worden. De kans om uzelf als deskundige te profileren wordt daardoor kleiner en de klant krijgt minder stimulansen tot besparingen. Het is daarom zinvol om in een training uit te voeren tijdens uw reguliere werkzaamheden

Wij zijn uw technische back-up

U bezoekt samen met een van onze ervaren senior-adviseurs het bedrijf. Het voordeel van deze aanpak is dat uw eigen inbreng zeer hoog is. Door zelf met de problematiek in de dagelijkse praktijk bezig te zijn en daarna uw eigen ervaringen te spiegelen aan die van de trainer wordt het grootst mogelijke leereffect bereikt.

De leerdoelen bij de bedrijfsbezoeken zijn:

  1. Kunnen herkennen van die aspecten die van belang zijn. Hierbij komen naast ‘techniek’ ook ‘gedrag’ en ‘organisatie’ aan de orde.
  2. Kunnen beoordelen van mogelijke maatregelen of vervolgstappen (onderzoek, haalbaarheidsstudie).
  3. Omgaan met tegenwerpingen (Dit kan bij ons niet want…).
  4. In staat zijn het geconstateerde in duidelijke bewoordingen op papier te zetten.
  5. Uw werktaken afgerond te krijgen
Informatieplicht Energiebesparing

Geldt de informatieplicht energiebesparing ook voor u? Als uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas verbruikt, heeft u mogelijk een informatieplicht energiebesparing. De informatieplicht energiebesparing valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. U kunt via dit stappenplan achterhalen of uw onderneming onder […]

lees meer »
Multi benchmarking

Monitoringsopties voor meerdere huisvestingslocaties.

lees meer »
Energie besparingsonderzoek

Meijer heeft al bij meer dan 2.000 bedrijven een energieonderzoek uitgevoerd.

lees meer »
EPC en BENG / ZEN bouwadvies

Energie-efficiency volgens eisen Bijna Energie Neutrale Gebouwen wordt verplicht.

lees meer »
Helpdesk technische know how

Up-to-date technische know how op afroep

lees meer »
Installatie-Check-UP

Zonder investering veel verspilling voorkomen. Duurzaam Beheer en Onderhoud (DBO).

lees meer »
Variantenstudie bij vervanging

Duidelijk inzicht welke keuze voor uw bedrijf het meeste rendement opbrengt.

lees meer »
Beoordelen onderzoeksrapport

Meijer E&M ondersteunt OD’s en RUD’s, omdat het voor hen praktisch onmogelijk is om alle ontwikkelingen op het vlak van energie en milieu bij te houden.

lees meer »
Gezond binnenklimaat scan

U wilt een gezond binnenklimaat voor uw medewerkers. Is het huidige klimaat wel gezond? Waarom zijn er klachten?

lees meer »
Uw technische kennis up-to-date

Een bijspijkercursus om weer helemaal up-to-date te zijn met uw infomatie

lees meer »
Energiemanagement ISO 50001

Energiemanagement volgens de systematiek ISO 50001 zorgt voor een continue verbetering van de energie-efficiency.

lees meer »
Schrijven van publicaties

Kennis delen in klare taal.

lees meer »