•  Ik wil informatie
 •  Bel mij
 • Deel deze pagina:
Bedankt voor uw informatie aanvraag, wij nemen zsm contact met u op.
Vraag ons gerust om informatie. Vul het onderstaande formulier in en klik op de verstuur knop.
Bedankt voor uw aanvraag, wij zullen u zsm terug bellen.
Vraag ons gerust om u terug te bellen. Vul het onderstaande formulier in en klik op de verstuur knop.

Schrijven van publicaties

PublicatiesTechniek: voor technici of niet-technici

Techniek wordt door techneuten vaak nodeloos ’technisch’ gemaakt. Als het principe duidelijk is en je weet waar het mis kan gaan, dan zijn vrijwel alle installaties in elke branche goed te doorgronden. Of het nu een koffiebranderij, een vacumeermachine in de vleesverwerking, een 60 Herz-omvormer of een complete zwembadinstallatie betreft; Installaties hebben voor de medewerkers van Meijer E&M geen geheimen. Het omschrijven van de werking en energiebesparingsmogelijkheden is iets wat wij in de dagelijkse adviespraktijk volop doen.

Wij schrijven voor de overheid

Kenniscentrum InfoMil van Rijkswaterstaat en andere overheidsorganisaties maken veelvuldig gebruik van onze ‘kennis van techniek’ en onze kwaliteiten om die techniek uit te leggen in ‘Jip-en-Janneke-taal’. Met deze gratis toegankelijke kennis wordt zowel voor het management als het productieteam in uw organisatie duidelijk, wat de voor- en nadelen van een besparingsmaatregel zijn.

Wie is uw doelgroep?

Een publicatie moet aansluiten bij de doelgroep. Effect = kwaliteit x acceptatie. Je kan een hele goede tekst schrijven, maar als hij niet aansluit bij de lezer, blijft de geleverde informatie onbenut. Om die reden blijven wij vrijwel altijd ook ‘standaard’ teksten bijschaven, zodat de lezer in staat is om de informatie eruit kan halen, die erin zit.

Een greep uit verschenen publicaties:

 • Energieverbruik per functie

  in opdracht van SenterNovem (inmiddels RVO) hebben we per gebruiksfunctie energiebalansen opgesteld: doordat we weten wat de grote energieverbruikers zijn in een gebouw, kunnen we nu focussen op de juiste onderdelen van dat verbruik, want op kleine verbruikers, kan maar weinig worden bespaard.
  Klik hier voor de publicatie.

 • Cijfers & Tabellen:

  Cijfers en tabellen 2007.pdf is eveneens een publicatie van SenterNovem, waarin heel veel kengetallen staan met betrekking tot energieverbruik en –besparing. Meijer E&M heeft meerdere keren een grote hoeveelheid input gegeven (en verzameld) en die omgezet in praktisch bruikbare tabellen.
  Klik hier voor de publicatie.

 • ICT Stroomt door:

  In samenwerking tussen Tebodin en Meijer E&M is het ‘huidig’ (in 2009) energieverbruik van ICT in huishoudens, kantoren en ICT-infrastructuur in kaart gebracht, waarna scenario’s zijn beschouwd voor de ontwikkeling van het elektriciteitsverbruik door ICT tot het jaar 2020.  
  Klik hier voor de publicatie.

 • Milieuscore, Energiebesparing & Winst:

  Diverse Omgevingsdiensten hebben gebruik gemaakt van Milieuscore Plus, om zo snel en effectief inzicht te kunnen geven aan bedrijven in welke mate het bedrijf efficiënt met energie omgaat. Anderzijds leverde dit de omgevingsdiensten een schat aan informatie op, welke maatregelen over het algemeen inmiddels waren toegepast en welke maatregelen extra promotie verdienden. Dit resulteert bijvoorbeeld in de volgende publicatie van DCMR, de Omgevingsdienst van regio Rijnmond: energiebesparing-bij-kantoren.pdf. Inmiddels zijn Milieuscore en Energiebesparing & Winst in overleg tussen overheid en brancheorganisaties omgevormd tot wettelijk geldende Erkende Maatregel Lijsten. Wanneer een ondernemer deze maatregelen heeft uitgevoerd, dan voldoet het bedrijf aan de wettelijke verplichting om energie besparende maatregelen uit te voeren (die zich in maximaal 5 jaar terugverdienen).

Wij zijn er trots op dat er in een verrassend groot aantal publicaties wordt verwezen naar de bovenstaande publicaties. Een blijk van vertrouwen van niet de minste partijen:

Informatieplicht Energiebesparing

Geldt de informatieplicht energiebesparing ook voor u? Als uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas verbruikt, heeft u mogelijk een informatieplicht energiebesparing. De informatieplicht energiebesparing valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. U kunt via dit stappenplan achterhalen of uw onderneming onder […]

lees meer »
BENG bouwadvies

Energie-efficiency volgens eisen Bijna Energie Neutrale Gebouwen wordt verplicht.

lees meer »
Geen verspilling, maar (gratis!) hergebruik

Voorkom onnodig gebruik op de ene plek, terwijl deze elders nuttig gebruikt kan worden.

lees meer »
Begeleiding tot realisatie

Van idee naar een werkelijke besparing en hoe deze te borgen.

lees meer »
Zonnepanelen SDE subsidie

Door dalende productiekosten van de zonnepanelen en steeds hoger wordende rendementen wordt het ‘zelf stroom opwekken’ steeds interessanter.

lees meer »
Helpdesk technische know how

Up-to-date technische know how op afroep

lees meer »
Duurzaam Beheer en Onderhoud – Controle

Zonder investering veel verspilling voorkomen. Duurzaam Beheer en Onderhoud (DBO).

lees meer »
Variantenstudie bij vervanging

Duidelijk inzicht welke keuze voor uw bedrijf het meeste rendement opbrengt.

lees meer »
Bouwdossier EPA Nieuwbouw Utiliteit

Bij het ontwerp wordt een EPG-berekening opgesteld. Maar wordt er ook gebouwd, wat er in de berekening stond? het is verplicht om tijdens de bouwfase vast te leggen hoe er wordt gebouwd. Wat moet er in een bouwdossier?

lees meer »
EIA-aanvraag verzorgen

Uw Energie Investerings Aftrek (EIA) in beeld gebracht.

lees meer »