•  Ik wil informatie
  •  Bel mij
  • Deel deze pagina:
Bedankt voor uw informatie aanvraag, wij nemen zsm contact met u op.
Vraag ons gerust om informatie. Vul het onderstaande formulier in en klik op de verstuur knop.
Bedankt voor uw aanvraag, wij zullen u zsm terug bellen.
Vraag ons gerust om u terug te bellen. Vul het onderstaande formulier in en klik op de verstuur knop.

BENG bouwadvies

BENG : Kopie van SAM_7342

BENG – Huidige norm

Voor vergunningsaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen voldoen aan de grenswaarden voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG), zoals in de bouwregelgeving is opgenomen. De Nederlandse wet- en regelgeving voor de energieprestatie van gebouwen vloeit voort uit de Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD).

 

De energieprestatie volgens BENG wordt getoetst aan de volgende 3 energieprestatie-indicatoren:

  • EP1: de energiebehoefte uitgedrukt in kWh/m² gebruiksoppervlak per jaar.
  • EP2: het primair energieverbruik uitgedrukt in kWh/m² gebruiksoppervlak per jaar. Primaire energie is de energie die aan de bron nodig is om het uiteindelijk energiegebruik te dekken.
  • EP3: het aandeel hernieuwbare energie uitgedrukt in procenten. Hernieuwbare energie kan aanvullend bijdragen om het primair energiegebruik verder terug te dringen.

 

Kopie van SAM_7343

Bestaande gebouwen

De richtlijn verplicht dat alle “ingrijpend” te renoveren bestaande gebouwen per 1 januari 2021 ook voldoen aan de BENG-eisen.  Voor de overige bestaande gebouwen is niet bekend op welk moment ze BENG dienen te zijn. In ieder geval wordt ernaar gestreefd om in 2050 de gehele gebouwde omgeving energieneutraal te hebben.

Wat betekent dit voor u?

Om aan de actuele BENG eisen te kunnen voldoen moeten (vaak) vergaande maatregelen worden genomen in bouwprojecten. Ingewikkeld? Niet als je weet hoe je dat aan moet pakken.

Meijer E&M heeft de kennis van architectuur, bouwkunde en installatietechniek in huis en nog meer kennis over de rendabiliteit van alle gangbare en innovatieve technieken om uw gebouw ook daadwerkelijk ‘BENG-proof ‘ te krijgen.

Ook aandacht voor klimaatcomfort

Goede lichttoetreding en een goede beheersing van klimaat zorgen ervoor dat de productiviteit van medewerkers wordt verhoogd. Vele onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken (ook in Nederland) hebben aangetoond dat dit soms wel 10% hogere productiviteit geeft. Als ook het dalende ziekteverzuim en de forse verlaging van de faalkosten in ogenschouw worden genomen, blijkt vaak dat het nemen van maatregelen (die zowel het klimaat verbeteren, als het energieverbruik verlagen) zeer kosten efficiënt zijn.

Doordat koeling en verwarming steeds nauwer met elkaar verbonden zijn en bovendien voor een steeds groter deel (onbewust) worden bepaald door de gebruikers van het gebouw, moet vooraf worden beoordeeld hoe het gebouw gebruikt zal worden. Extra warmte in het gebouw, leidt namelijk heel snel tot koelbehoefte en onnodig ventileren leidt tot stijging van de warmtevraag. Daarom moeten de gebouwgebruikers uitleg krijgen over het gebouw: welke invloed heeft het openen van ramen? Wat gebeurt er met de warmte van verlichting? Genieten we van het zonlicht, of weren we de warmte?

Dit zijn belangrijke aspecten die het klimaatcomfort van een goed ontworpen gebouwen kunnen maken of breken.