•  Ik wil informatie
  •  Bel mij
  • Deel deze pagina:
Bedankt voor uw informatie aanvraag, wij nemen zsm contact met u op.
Vraag ons gerust om informatie. Vul het onderstaande formulier in en klik op de verstuur knop.
Bedankt voor uw aanvraag, wij zullen u zsm terug bellen.
Vraag ons gerust om u terug te bellen. Vul het onderstaande formulier in en klik op de verstuur knop.

EPC en BENG / ZEN bouwadvies

BENG : Kopie van SAM_7342

EPG – Huidige norm

De energiezuinigheid van een gebouw wordt in Nederland op dit moment nog bepaald door de Energieprestatie Gebouwen (EPG, of nog beter bekend: EPC). Dit getal geeft een indicatie van het berekende energieverbruik van een gebouw in een standaard situatie.

BENG – Aanstaande norm

Conform de Europese richtlijn Energie Prestatie Gebouwen (EPBD, 2002/91/EC), die ook de energielabel verplichting regelt, gaat de EPG de komende jaren vervangen worden door de eisen van ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’ (BENG).

Beng = Bijna Energie Neutrale Gebouwen
ZEN = Zeer Energiezuinige Nieuwbouw

De energieprestatie volgens BENG wordt aan de hand van 3 eisen vastgelegd:

  • De maximale energiebehoefte uitgedrukt in kWh/m² per jaar gebruiksoppervlak (GO).
  • Het maximale primair energieverbruik uitgedrukt in kWh/m² per jaar gebruiksoppervlak (GO). Primaire energie is de energie die aan de bron nodig is om het uiteindelijk energiegebruik te dekken.
  • Het minimale aandeel hernieuwbare energie uitgedrukt in procenten. Hernieuwbare energie kan aanvullend bijdragen om het primair energiegebruik verder terug te dringen.

Nieuwbouw

De richtlijn verplicht dat na 31 december 2020 alle nieuwbouw in de utiliteitssector BENG is. Voor nieuwe overheidsgebouwen is dit na 2018 al het geval.

Kopie van SAM_7343

Bestaande bouw

De richtlijn verplicht dat alle “ingrijpend” te renoveren bestaande gebouwen per 31 december 2020 ook voldoen aan de BENG-eisen.  Voor de overige bestaande gebouwen is niet bekend op welk moment ze BENG dienen te zijn. In ieder geval wordt er naar gestreefd om in 2050 de gehele gebouwde omgeving energieneutraal te hebben.

Wat betekent dit voor u?

Om binnenkort nog aan de actuele eisen te kunnen voldoen moeten veel verder gaande maatregelen worden genomen dan dat nu gebruikelijk is in bouwprojecten. Ingewikkeld? Niet als je weet hoe je dat aan moet pakken.

Meijer E&M heeft de kennis van architectuur, bouwkunde en installatietechniek in huis en nog meer kennis over de rendabiliteit van alle gangbare en innovatieve technieken om uw gebouw ook daadwerkelijk ‘BENG-proof ‘ te krijgen.

Gebouw versus gebruik? Nee: Gebouw & gebruik!

Goede lichttoetreding en een goede beheersing van klimaat zorgen ervoor dat de productiviteit van medewerkers wordt verhoogd. Vele onafhankelijk van elkaar uitgevoerde onderzoeken (ook in Nederland) hebben aangetoond dat dit soms wel 10% hogere productiviteit geeft. Als ook het dalende ziekteverzuim en de forse verlaging van de faalkosten in ogenschouw worden genomen, blijkt vaak dat het nemen van maatregelen (die zowel het klimaat verbeteren, als het energieverbruik verlagen) zeer kosten efficiënt zijn.

Doordat koeling en verwarming steeds nauwer met elkaar verbonden zijn en bovendien voor een steeds groter deel (onbewust) worden bepaald door de gebruikers van het gebouw, moet vooraf worden beoordeeld hoe het gebouw gebruikt zal worden. Extra warmte in het gebouw, leidt namelijk heel snel tot koelbehoefte en onnodig ventileren leidt tot stijging van de warmtevraag. Daarom moeten de gebouwgebruikers uitleg krijgen over het gebouw: welke invloed heeft het openen van ramen? Wat gebeurt er met de warmte van verlichting? Genieten we van het zonlicht, of weren we de warmte?

Dit zijn belangrijke aspecten die het klimaatcomfort van een goed ontworpen gebouwen kunnen maken of breken.

Informatieplicht Energiebesparing

Geldt de informatieplicht energiebesparing ook voor u? Als uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 aardgas verbruikt, heeft u mogelijk een informatieplicht energiebesparing. De informatieplicht energiebesparing valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. U kunt via dit stappenplan achterhalen of uw onderneming onder […]

lees meer »
Geen verspilling, maar (gratis!) hergebruik

Voorkom onnodig gebruik op de ene plek, terwijl deze elders nuttig gebruikt kan worden.

lees meer »
Begeleiding tot realisatie

Van idee naar een werkelijke besparing en hoe deze te borgen.

lees meer »
Zonnepanelen SDE subsidie

Door dalende productiekosten van de zonnepanelen en steeds hoger wordende rendementen wordt het ‘zelf stroom opwekken’ steeds interessanter.

lees meer »
Helpdesk technische know how

Up-to-date technische know how op afroep

lees meer »
Duurzaam Beheer en Onderhoud – Controle

Zonder investering veel verspilling voorkomen. Duurzaam Beheer en Onderhoud (DBO).

lees meer »
Variantenstudie bij vervanging

Duidelijk inzicht welke keuze voor uw bedrijf het meeste rendement opbrengt.

lees meer »
Bouwdossier EPA Nieuwbouw Utiliteit

Bij het ontwerp wordt een EPG-berekening opgesteld. Maar wordt er ook gebouwd, wat er in de berekening stond? het is verplicht om tijdens de bouwfase vast te leggen hoe er wordt gebouwd. Wat moet er in een bouwdossier?

lees meer »
EIA-aanvraag verzorgen

Uw Energie Investerings Aftrek (EIA) in beeld gebracht.

lees meer »
Schrijven van publicaties

Kennis delen in klare taal.

lees meer »